0470/087333 of 070/087334 info@cosmedics.be
Een up-to-date medisch dossier kan je leven redden

Een up-to-date medisch dossier kan je leven redden

Een up-to-date medisch dossier kan je leven redden
Comments

Wanneer je onverwacht zorg nodig hebt (bijvoorbeeld op spoed), dan kan een up-to-date medisch dossier je leven redden. De spoedarts zal namelijk online je Sumehr (Summarized Electronic Health Record) raadplegen en daardoor op de hoogte zijn van welke medicatie je neemt, je medische geschiedenis en huidige gezondheidssituatie, of je allergisch bent voor bepaalde producten, … . Ook wanneer je terechtkomt bij een huisarts van wacht, heeft deze arts toegang tot het sumehr en kan hij jou de correcte medische zorg verlenen.

Minder dan de helft van alle Vlamingen heeft een up-to-date medisch dossier en ingevulde sumehr. Nu is het hét moment om voor jezelf na te gaan of dit voor jou in orde is.

Hoe kunnen wij helpen?

U kan voor een nazicht van uw patiëntendossier terecht bij Lin, onze verpleegkundige. Zij overloopt met u de informatie die in uw dossier opgenomen is en brengt uw dossier up-to-date. Na overleg met dr. Anthone wordt de sumehr opgesteld en online geplaatst op de medische portalen.

U kan zelf uw elektronisch patiëntendossier raadplegen via uw patiëntenportaal (vb. Helena, Nexuzhealth, Cozo, …).

Wat is het nut van een medisch patientendossier?

Als patiënt heb je het recht op een zorgvuldig bijgehouden en veilig bewaard patiëntendossier. Een patiëntendossier heeft allerlei voordelen, zoals

  • het vlot opvolgen en evalueren van je gezondheid
  • inkijken van het dossier en het toevoegen van gegevens
  • verkrijgen van bepaalde attesten voor de sociale zekerheid

Sumehr: Samenvatting van je elektronisch medisch dossier

In de sumehr staan de nodige gegevens (contactpersoon in noodsituaties, risicofactoren, medische voorgeschiedenis, je medicatie en vaccinaties) om snel de juiste zorg te krijgen, bijvoorbeeld als je onverwacht in het ziekenhuis belandt.. Ze bevat de kerninformatie om jou als patiënt goed en veilig te verzorgen. Deze info wordt enkel gedeeld tussen artsen. Het sumehr wordt aangemaakr door door je huisarts die jouw Globaal Medisch Dossier beheert.

Wie heeft toegang tot jouw medisch dossier?

Artsen en andere zorgverleners mogen je gegevens echter niet delen zonder jouw toestemming. Die toestemming kun je zelf registreren. Na registratie kun je ook mee bepalen wie je gegevens mag raadplegen. Bovendien kunnen alleen zorgverleners, met wie er een therapeutische relatie is, jouw dossier inkijken. dus geen controle organisaties (zoals de arts van de verzekering bijvoorbeeld).

Een medisch patiëntendossier omvat volgende delen

1.GMD houder

Uw huisarts begeleidt u bij het beheer van uw gezondheid. Door een globaal medisch dossier (GMD) te openen bij uw huisarts, maakt u een betere individuele begeleiding en een beter overleg tussen de artsen mogelijk. Bovendien geniet u van een hogere terugbetaling voor een raadpleging of bezoek bij uw huisarts. 

2. Je medicatieschema

Welke geneesmiddelen neem je en hoelang, wanneer en in welke dosis moet je ze innemen. Enkel artsen, apothekers en verpleegkundigen kunnen je medicatieschema bekijken en wijzigen.

3. Vaccinatiegegevens, risicofactoren en allergieën

In het dossier staat of je allergisch bent voor bepaalde producten, of je vaccinaties in orde zijn en of er andere factoren zijn waar de behandelende arts rekening mee moet houden

4. Medische voorgeschiedenis en huidige gezondheidsproblemen

Alle verslagen, resultaten, en beeldvorming die werden genomen in de loop van de jaren worden zo goed mogelijk verzameld en bijgehouden in uw dossier.

5. Wilsverklaringen

Dit zijn wensen met betrekking tot bloedtransfusies, reanimatie, intubatie, euthanasie, orgaandonatie, enz.