0470/087333 of 070/087334 info@cosmedics.be

ACUTE EN CHRONISCHE ZORG

ACUTE ZORG

ZIEKTE

De huisarts is het eerste aanspreekpunt bij ziekte. U kan bij dr. Anthone terecht met vragen i.v.m. gezondheid of wanneer u of iemand van uw gezin problemen van lichamelijke of psychische aard ervaren. De meest voorkomende klachten waarvoor een patiënt bij de huisarts komt, zijn pijn, verkoudheid, hoesten, verstopping en schimmelinfecties.

ONGEVALLEN

Wanneer u bij een ongeval lichtgewond raakt of wanneer u een spierblessure oploopt, kan u de huisarts raadplegen voor  de behandeling van het letsel. Indien nodig zal de arts u doorverwijzen naar een specialist of naar het ziekenhuis voor RX of andere onderzoeken.

KLEINE HEELKUNDE

Dr. Anthone beoefent een breed spectrum aan medische zorg, waaronder ook de dermatologische kleine heelkunde. U kan bij de huisarts dus ook terecht met oppervlakkige snijwonden en voor het verwijderen van cysten,   vetbolletjes, huidaanhangsels, moedervlekken (de arts zal deze, indien nodig, naar het labo sturen voor verder onderzoek), …

EEN RAADPLEGING INPLANNEN

TELECONSULTATIE

Als u niet naar de praktijk kan of moet komen kan u opteren voor een online consultatie.Het voordeel is dat u zich niet hoeft te verplaatsen of thuis te wachten tot dr. Anthone kan langskomen. Papierwerk kan nadien opgehaald worden via het portaal van HELENACARE.

Waarvoor kan u een online consultatie inplannen? AANVRAGEN ZIEKTEBRIEFJE – INVULLEN PAPIEREN VERZEKERING – HERHAALVOORSCHRIFT – …

Wat hebt u hiervoor nodig? Een smartphone of ander computer – een telefoonnummer – een mailadres en liefst een rijksregisternummer.

IN DE PRAKTIJK

Als u naar de praktijk moet of wil komen, kan u een consultatie inplannen via de telefoon (0470/087333 of 0470/087334). Wij proberen doorlopend bereikbaar te zijn. Indien we niet opnemen op het ene nummer, kan u proberen via de andere nummer.

U kan ook online een afspraak inplannen. Let op dat u de juiste dienst aanduidt. U kan kiezen voor een RAADPLEGING – RAADPLEGING VOOR 2/3 PERSONEN – RAADPLEGING VOOR CHRONISCHE PROBLEMEN – …

Hieronder vindt U de link om een raadpleging in te plannen.

HUISBEZOEK

Een huisbezoek kan alleen worden aangevraagd voor personen die bedlegerig zijn en indien het noodzakelijk is. Probeer altijd eerst na te gaan of een online consultatie tot de mogelijkheden behoort. Dit kan sneller ingepland worden. Voorschriften kunnen nadien gekoppeld worden aan de ID, zodat u ook onmiddellijk naar de apotheek kan gaan.

Wanneer u wenst dat dr. Anthone langskomt, belt u naar 0470/087333 of 0470/087334. Gelieve de meest noodzakelijke informatie door te geven tijdens het telefoongesprek, zodat dr. Anthone zich voldoende kan voorbereiden.

Indien u een huisbezoek aanvraagt terwijl dit niet nodig is, kan dr. Anthone in de toekomst verdere huisbezoeken weigeren.

CHRONISCHE ZORG

PIJN

Complexe pijn, die langer dan 3 maanden blijft duren en waarvan de oorzaak niet duidelijk is, wordt ook wel Chronische pijn genoemd. De meest voorkomende klachten zijn blijvende rugpijn, hoofdpijn, zenuwpijn, … Dr. Anthone zoekt met u naar de meest doeltreffende behandeling.

VERMOEIDHEID

Bent u de hele dag vermoeid, ook al slaapt u voldoende? Voelt u zich futloos en hebt u zeer weinig energie? De meest voor de hand liggende aandoening is chronische vermoeidheid. Maar ook depressie, fibromyalgie, anemie, … kunnen moeheid veroorzaken. De eerste stap is het zoeken naar de oorzaak, nadien zoeken we de geschikte behandeling.

AANDOENINGEN

Chronische ziekten zijn langdurige ziekten die niet spontaan verdwijnen en zelden volledig genezen. De meest voorkomende zijn hart- en vaatziekten, kanker, luchtwegaandoeningen zoals COPD en diabetes. De ziekte zelf is zelden te genezen, maar de symptomen kunnen zo goed mogelijk bestreden worden. Een goede opvolging is hier zeer belangrijk.

BEHANDELINGEN

ACCUPUNCTUUR

TENS

INJECTIES

IV INFUUS

Stationsstraat 151

2235 Hulshout/Westmeerbeek

0470/087333 – 0470/087334

info@cosmedics.be

Altijd op afspraak