0470/087333 of 070/087334 info@cosmedics.be
Een up-to-date medisch dossier kan je leven redden

Een up-to-date medisch dossier kan je leven redden

Een up-to-date medisch dossier kan je leven redden
Comments

Wanneer je onverwacht zorg nodig hebt (bijvoorbeeld op spoed), dan kan een up-to-date medisch dossier je leven redden. De spoedarts zal namelijk online je Sumehr (Summarized Electronic Health Record) raadplegen en daardoor op de hoogte zijn van welke medicatie je neemt, je medische geschiedenis en huidige gezondheidssituatie, of je allergisch bent voor bepaalde producten, … . Ook wanneer je terechtkomt bij een huisarts van wacht, heeft deze arts toegang tot het sumehr en kan hij jou de correcte medische zorg verlenen.

Minder dan de helft van alle Vlamingen heeft een up-to-date medisch dossier en ingevulde sumehr. Nu is het hét moment om voor jezelf na te gaan of dit voor jou in orde is.

Hoe kunnen wij helpen?

U kan voor een nazicht van uw patiëntendossier terecht bij Lin, onze verpleegkundige. Zij overloopt met u de informatie die in uw dossier opgenomen is en brengt uw dossier up-to-date. Na overleg met dr. Anthone wordt de sumehr opgesteld en online geplaatst op de medische portalen.

U kan zelf uw elektronisch patiëntendossier raadplegen via uw patiëntenportaal (vb. Helena, Nexuzhealth, Cozo, …).

Wat is het nut van een medisch patientendossier?

Als patiënt heb je het recht op een zorgvuldig bijgehouden en veilig bewaard patiëntendossier. Een patiëntendossier heeft allerlei voordelen, zoals

  • het vlot opvolgen en evalueren van je gezondheid
  • inkijken van het dossier en het toevoegen van gegevens
  • verkrijgen van bepaalde attesten voor de sociale zekerheid

Sumehr: Samenvatting van je elektronisch medisch dossier

In de sumehr staan de nodige gegevens (contactpersoon in noodsituaties, risicofactoren, medische voorgeschiedenis, je medicatie en vaccinaties) om snel de juiste zorg te krijgen, bijvoorbeeld als je onverwacht in het ziekenhuis belandt.. Ze bevat de kerninformatie om jou als patiënt goed en veilig te verzorgen. Deze info wordt enkel gedeeld tussen artsen. Het sumehr wordt aangemaakr door door je huisarts die jouw Globaal Medisch Dossier beheert.

Wie heeft toegang tot jouw medisch dossier?

Artsen en andere zorgverleners mogen je gegevens echter niet delen zonder jouw toestemming. Die toestemming kun je zelf registreren. Na registratie kun je ook mee bepalen wie je gegevens mag raadplegen. Bovendien kunnen alleen zorgverleners, met wie er een therapeutische relatie is, jouw dossier inkijken. dus geen controle organisaties (zoals de arts van de verzekering bijvoorbeeld).

Een medisch patiëntendossier omvat volgende delen

1.GMD houder

Uw huisarts begeleidt u bij het beheer van uw gezondheid. Door een globaal medisch dossier (GMD) te openen bij uw huisarts, maakt u een betere individuele begeleiding en een beter overleg tussen de artsen mogelijk. Bovendien geniet u van een hogere terugbetaling voor een raadpleging of bezoek bij uw huisarts. 

2. Je medicatieschema

Welke geneesmiddelen neem je en hoelang, wanneer en in welke dosis moet je ze innemen. Enkel artsen, apothekers en verpleegkundigen kunnen je medicatieschema bekijken en wijzigen.

3. Vaccinatiegegevens, risicofactoren en allergieën

In het dossier staat of je allergisch bent voor bepaalde producten, of je vaccinaties in orde zijn en of er andere factoren zijn waar de behandelende arts rekening mee moet houden

4. Medische voorgeschiedenis en huidige gezondheidsproblemen

Alle verslagen, resultaten, en beeldvorming die werden genomen in de loop van de jaren worden zo goed mogelijk verzameld en bijgehouden in uw dossier.

5. Wilsverklaringen

Dit zijn wensen met betrekking tot bloedtransfusies, reanimatie, intubatie, euthanasie, orgaandonatie, enz.

Regelmatig tandartsbezoek: niet enkel voor terugbetaling

Regelmatig tandartsbezoek: niet enkel voor terugbetaling

Regelmatig tandartsbezoek: niet enkel voor terugbetaling
Comments

Regelmatig de tandarts bezoeken is niet alleen goed voor uw portemonnee. Hoewel geneeskunde en tandheelkunde vaak worden gezien als aparte vakgebieden, is er een sterke samenhang tussen beide disciplines. Studies toonden immers aan dat slechte mondhygiëne een verhoogd risico geeft op allerlei gezondheidsproblemen, waaronder hartaandoeningen, diabetes, kanker, reumatoïde artritis, infecties van de luchtwegen, metabool syndroom en vroegtijdig overlijden. Daarnaast kan het ook een impact hebben op het mentale aspect.

Verhoogde terugbetaling in mondzorgtraject

‘Wie minstens 18 jaar is en regelmatig een tandarts bezoekt, krijgt via het mondzorgtraject een betere terugbetaling voor tandzorg dan wie dat niet doet. Het mondzorgtraject houdt in dat de terugbetaling voor de meeste tandzorg beter is voor patiënten die regelmatig een tandarts bezoeken dan voor degenen die dat niet doen. ‘Regelmatig’ wil zeggen dat de patiënt het voorgaande kalenderjaar tandzorg kreeg die terugbetaald werd. Op basis van de informatie over terugbetalingen gedurende het voorgaande jaar berekent het ziekenfonds onmiddellijk de terugbetaling waarop de patiënt recht heeft.’ (bron : RIZIV). Dat wil zeggen, wie ouder is dan 18 en jaarlijks op controle gaat bij de tandarts, krijgt hiervan terugbetaling van het ziekenfonds.

De mond: het venster naar je algemene gezondheid

De mond zit vol met allerlei, meestal onschadelijke, bacteriën, Maar sommige van deze bacteriën kunnen ziektes veroorzaken.  Normaal gezien houdt een goede mondhygiëne (dagelijks poetsen en flossen) alles onder controle. Zonder deze verzorging kunnen bacteriën leiden tot mondinfecties, zoals tandbederf en tandvleesaandoeningen. Aangezien de mond de toegangspoort is naar het spijsverteringskanaal en luchtwegen, kan dat grote gevolgen met zich meebrengen.

Als bacteriën uit de mond in de bloedbaan terecht komen, kan dat leiden tot plaquevorming. Hierdoor verhoogt de kans op verstoppingen van de aders en dus ook de kans op een hartaanval.

Mensen met diabetes hebben al een verhoogde kans op tandvleesproblemen, omdat ze een verminderde weerstand tegen infecties hebben en minder snel genezen.. Bovendien kunnen diabetici met een tandvleesaandoening hun bloedsuikerspiegel moeilijker onder controle kunnen houden, wat kan leiden tot diabetische complicaties.

De bacteriën in hun mond bij mensen met tandvleesaandoeningen geven ook een verhoogde kans op borstinfecties. Door het inademen kunnen de bacteriën in de luchtwegen en de longen terecht komen. Kwetsbare, oudere mensen kunnen hierdoor zelfs overlijden aan een longontsteking. Een goede mondhygiëne voor deze groep mensen is daarom extra belangrijk.

Tandvleesaandoeningen kunnen de hoeveelheid chemische stoffen die een bevalling op gang brengen, verhogen. Zwangere vrouwen met tandvleesaandoeningen lopen dus meer kans op een premature baby met een laag geboortegewicht. Het risico op een vroeggeboorte is nog hoger wanneer de tandvleesproblemen verergeren gedurende de zwangerschap.

Bacteriën in de mond kunnen de hersenen infecteren en bijdragen aan neurodegeneratie bij de ziekte van Alzheimer. Onderzoekers vonden een link tussen slechte mondhygiëne en wittestofletsels in de hersenen, zelfs bij volwassenen van middelbare leeftijd zonder voorgeschiedenis van beroerte of dementie

Tandbederf voorkomen

Een van de eerste tekenen van mondproblemen is bloedend tandvlees. Daarna volgen een onaangename smaak in je mond krijgen, een slechte adem en losse tanden. Wacht niet tot het laatste moment om een tandarts te contacteren. Ga ook jaarlijks op controle en verzorg je gebit om tandbederf en tandvleesaandoeningen, en ziektes als gevolg hiervan, te voorkomen.